Đây là một ví dụ về html marquee
Trang chủ/ Đất nền
Đất nền