Đây là một ví dụ về html marquee
Trang chủ/ Liên hệ
Liên hệ