Đây là một ví dụ về html marquee
Trang chủ/ Tin tức
Tin tức